ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ.
 • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ (TRIPLEX) ΚΑΡΔΙΑΣ.
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ (ΕΩΣ 72 ΩΡΕΣ).
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ.
 • Ο ΙΑΤΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΑΣ.
 • ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.
 • ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ.
 • ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ :
(ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ, ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤAΣΗ, ΔΥΣΛΙΠΙΔΑΙΜΙΕΣ, ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ, ΒΑΛΒΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ).

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ

 • ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ.
 • ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ.
 • ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ (TRIPLEX) ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ.
 • ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ HOLTER ΡΥΘΜΟΥ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ.